CURRATED: UNTITLED (IT’S DIFFICULT TO EXPLAIN) by Henrik Capetillo

UNTITLED (IT’S DIFFICULT TO EXPLAIN) by Henrik Capetillo at TTC Gallery 25. Nov. – 09. Dec. 2011 


Text by the artist in danish:

Statement
Kunst kan være mange ting. Beskrivelser, eksperimenter, raffineringer, kultiveringer, refleksioner, demonstrationer, protester, leg, iscenesættelser, forførelser. Kunst er for mig at opdage. Undersøgelser af spørgsmål og handlinger hvor svarene ofte ikke giver mening, men somme tider afslører det som man hverken kan forudse eller planlægge; Det uventede. Størstedelen af mine fotografiske arbejder er dokumentationer. Fastholdelser af en situation eller et øjeblik, som giver tid til at tænke over hvad man ser og hvad det var, der ledte til det man ser. At dokumentere indebærer at fokusere, beskære, vente og eksponere, så billedet får sin egen komposition og betydning. En betydning som forsøger at svare på de spørgsmål der ligger til grund for fotografiet og samtidig udvider det felt, hvori vi kan forstår vores liv og dets muligheder.

September 2011